Info om kunskap jag använder mig av

Samtalsterapeut med e- hälsa/ Lifecoach - Terapi på nätet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtalsterapi leder till ökad självkännedom och kan hjälpa dig att skapa mening och värde i dina relationer. Inte minst kan det hjälpa dig att hitta balans mellan arbete och fritid samt i umgänget med familj och vänner med flera. Du kan få hjälp att leva enligt dina värderingar, behov och resurser. Ökad självkännedom visar på möjligheterna att förändra livet till det bättre även om du redan idag tycker att du har det ganska bra.

 

När nya sammanhang synliggörs ökar chansen att du hittar din optimala livspotential och kan frigöra kraft som ger dig lust och inspiration att ta i lite extra för att nå ända fram. För att nå det som du är ute efter.

 

Samtalsterapi kan hjälpa dig vidare vare sig du tycker att du kört fast eller om du upplever att du redan lever ett lyckligt och tillfredsställande liv. Samtalsterapi kan vara det som krävs för att motivera dig. För att stärka din uthållighet, söka intressanta utmaningar, finna helt nya vägar eller kanske nå en högre mening med livet.

 

Filosofi

 

Vad är filosofi? Ordet filosofi kommer från de grekiska orden filos. som betyder vän och sofia som betyder vishet. Filosofin är det mest grundläggande inom alla akademiska ämnen där dagens vetenskaper har sitt ursprung ur filosofin som ständigt ifrågasätter det vi tar för givet.

 

En filosof är alltså en vän av vishet. Filosofen ifrågasätter de grunder som vi normalt tar för givna. Filosofen använder sig av tänkandet och reflektionen som arbetsredskap, man undersöker sitt eget sätt att tänka. Filosofen sysslar med olika frågeställningar som: Vad är sanning? Vad är verkligt? Vad är en människa? Vad är skönhet? Hur skall vi leva?

Filosofisk rådgivning skiljer sig från terapier genom att inte vara terapi .

 

Filosofisk rådgivning siktar inte på avhjälpande av psykiska besvär utan har till syfte att leda till djupare insikt i människors livsproblem.

 

Sociologi

 

Sociologi är studiet av sociala relationer och sociala processer i samhället. Sociologin handlar om människors möten i vardagen, deras livshistoria och identiteter.

 

Sociologer intresserar sig för frågor om makt- och könsrelationer, arbetsliv och ledarskap, social ojämlikhet, etniska relationer och konflikter, ungdomskulturer, utbildning, massmedier, sociala rörelser, familj, barns utveckling, brottslighet, boende, välfärdsstaten, vård och omsorg med mera.

 

OBS! För företagare: andra kunskaper/ utbildningar: Ledarskap och Organisation, Affärskommunikation, Entreprenörskap.

 

 

Det vakraste kommer inifrån!

You never realize how strong you are, until being strong is the only choice you have.

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera